Vít liên kết

Quy cách : 12x14x20

Kiểu mạ : Nhúng nóng

Công dụng : Chuyên liên kết kèo ngói

Quy cách đóng gói : 6.000 con / Thùng / 12 gói

 

Danh mục: