Vít thạch cao

Quy cách : 35*25mm

Kiểu mạ : Phosphat

 

Danh mục: