Vít bắn tôn nhúng nóng

Danh mục:

Mô tả

Dành cho những công trình vùng biển đòi hỏi chống rỉ sét cao.