Vít bắn tôn mạ kẽm

Quy cách : 12*14*25 – 12*14*40 – 12*14*50 – 12*14*60 – 12*14*75 – 12*14*100

Kiểu mạ : Mạ kẽm trắng

Công dụng :được sử dụng để bắn các tấm tôn trần, tôn chắn công trình cực bền và đẹp

Quy cách đóng gói : 30Kg / Bao / 30 Gói

Danh mục:

Mô tả