Khóa liên kết

Quy Cách :

Kiểu mạ :

Công dụng:

Quy cách đóng gói : 3.000 con/ Bao

 

Danh mục: